Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Детска хирургия

Детска хирургия|Списание за хирургия и медицина

Аноректални малформации – атрезия на ануса и ректума

Печат

ректоуретралната фистула, ректовестибуларната фистула, дебелочревен илеус, Оцветяване на урината от мекониума, балониране на корема, липса на анален отвор, Перинеална проктопластика, анална атрезия, колостома, аноректопластикаСрещат се средно 1 на 6000 новородени, малко по-често при момчета. Съвременната концепция за хирургическата анатомия на аналния канал и тазовото дъно се базира на проучванията на Alberto Pena и De Fries. Волевите мускулни групи образуват цялостен комплекс, подобно фуния.

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 16:43

Morbus Hirschsprung (Megacolon congenitum)

Печат

Болест на Хиршпрунг, вродена дилатация на колона, иригография, ректално туширане, енкопреза, аноректална манометрияПрез 1886 година датският педиатър Harold Hirschsprung описва симптомите на болестта, която назовава “вродена дилатация на колона”.През 1948 година е доказано липсата на ганглиеви клетки в плексус миентерикус. През същата година Swenson извършва и описва първата етиопатогенетично обоснована операция с резекция на дилатирания и аганглионарния сегмент.

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 17:02

Атрезия и стеноза на дуоденума

Печат

Вродена непроходимост на дванадесетопръстника, Атрезия на дуоденума, Пренаталната ехография, балониране на епигастриума, хидро-аерични сенки, дуодено-дуоденоанастомоза, апендектомияВродената непроходимост на дванадесетопръстника има различни форми, които представляват аномалии в развитието и се формират към 5 - 8 седмица от ембрионалното развитие. Някои са генетично обусловени (често са съчетани със синдрома на Down). Срещат се 1:6500 раждания еднакво при двата пола.

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 17:08

Страница 2 от 10