Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Детска хирургия

Детска хирургия|Списание за хирургия и медицина

Перитонити в детска възраст

Печат
Перитонити в детска възраст, повръщане на застойно стомашно съдържимо, коремът е напрегнат и балониран, гнойната интоксикация, хидроаерични сенкиНай-честа причина за перитонитите в детската възраст е острото
възпаление на апендикуларния израстък, следвано от първичните
(криптогенни) перитонити и следоперативния перитонит.
Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 18:21

Заболявания на медиастинума

Печат

Заболявания на медиастинума, Тумори и кисти на медиастинума, Малигнени лимфомиМедиастинумът (средостението) е функционално обособена анатомо-топографска област. Той заема централната област в гръдния кош, където се разполагат жизнено важни органи и системи.

Последно променен на Вторник, 24 Май 2016 21:19

Остри гнойно-деструктивни заболявания на белия дроб и плеврата

Печат

  Остри гнойни заболявания на белия дроб и плеврата, Понижаването на общия имунитет, серозно-гноевиден ексудат (плеврален емпием), симптомите на гнойната интоксикация, Стадий на плевро-белодробната деструкция, Стадий на хронифициране на процеса, плеврални фистулиГнойно-деструктивните заболявания на белия дроб в детската възраст се отличават с динамично развитие и множество усложнения, при които често се налага хирургично лечение.

Последно променен на Вторник, 24 Май 2016 21:17

Страница 7 от 10