Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Детска хирургия

Детска хирургия|Списание за хирургия и медицина

Вродена стеноза на хранопровода

Печат

Вродена стеноза на хранопровода, хипертрофия на мускулатурата на хранопровода, нарушение в преглъщането, Чести бронхопневмонии поради аспирация, ретроградно бужиране по конец

Среща се рядко и се локализира в горната или долна трета на хранопровода. Свързва се с нарушение в ембрионалното развитие при диференцирането на хранопровода и бронхо-пулмоналната система. Представлява хипертрофия на мускулатурата предимно в долната трета на хранопровода. Понякога се установяват хрущялни включвания.

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 17:53

Трахео-езофагеална фистула

Печат

Трахео-езофагеална фистула, фистула с тесен и диагонален ход (И-фистула), фистула с тесен и хоризонтален ход (Н-фистула), Балониране на коремаСреща се рядко и се локализира в шийната част на хранопровода, по-рядко в торакалната.

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 19:05

Атрезия на хранопровода

Печат

Атрезия на хранопровода,  дистална трахео-езофагеална фистула, прекъсване на хранопровода, нарушава процеса на реканализация, ано-ректални малформации


Атрезия на хранопровода
Атрезията на хранопровода се среща в съотношение 1 : 3500 - 4200 раждания, като засяга почти еднакво и двата пола.  

Класификация

 Различават се четири основни типа:
Най-често се среща I тип (92 %), при който има сляпо завършващ проксимален сегмент и хипопластичен дистален сегмент, свързан с трахеята - т.н. дистална трахео-езофагеална фистула.

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 17:57

Страница 5 от 10