Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Детска хирургия Перитонит при новороденото (неонатален перитонит)

Перитонит при новороденото (неонатален перитонит)

Печат

Перфоративни перитонити, Некротичен ентероколит, възпаление на пъпния остатък, развитие на генерализиран сепсис, мезентериална тромбоза, мекониален перитонит, повръщане на фекулентни материи, илеус с чревна пневматоза, перфорации на стомаха, дуоденума и тънкото червоПеритонитът в новорожденската възраст е усложнение на различни вродени хирургически заболявания:
Неперфоративни перитонити
- Перитонит при гноен омфалит
Перфоративни перитонити
- Интраутробно възникнали асептични перитонити
- Спонтанни перфорации на стомашно-чревния тракт
- Некротичен ентероколит


Гнойният перитонит при възпаление на пъпния остатък се среща по-често и клинически протича тежко подобно на другите форми на перитонит с бързо развитие на генерализиран сепсис. За него е характерно зачервяване и оток на предната коремна стена, при което се очертава хода на пъпната вена.
Интраутеринна перфорация на чревна гънка вследствие мекониален илеус, волвулус или мезентериална тромбоза води до асептичен мекониален перитонит. След раждане състоянието на тези деца прогресивно се влошава. При обективното изследване се опипва окръглена формация в коремната кухина. Рентгеновата картина не е характерна.
Спонтанните перфорации на стомаха, дуоденума и тънкото черво при новороденото са казуистика. Те настъпват при атрофични промени в стената на органа при недоносени деца, както и при руптура на силно дилатирана гънка над мястото на чревната атрезия. Децата са в тежко общо състояние, рано се появява повръщане на фекулентни материи.
Коремът е силно балониран, с лъскави и оточни коремни стени.
Рентгенологично се установява пневмоперитонеум. Некротичният ентероколит (НЕК) е често срещана патология при недоносени деца, родени в депресивно състояние с респираторен
дистрес-синдром, неонатална инфекция и токсико-септични усложнения. Счита се, че тези фактори водят до клетъчна хипоксия и увреждане на чревната мукозна бариера с последваща бактериална инвазия и некротични изменения в чревната стена.

Заболяването се проявява към първата седмица от раждането и минава през три етапа:
I стадий (продромален) – субфебрилитет, повръщане, окултни кръвоизливи в изпражненията
II стадий (разгънат) – ректохеморагия, балониране на корема, повръщане на застойно стомашно съдържимо, рентгенови данни за илеус с чревна пневматоза
III стадий (напреднал) – септичен шок, повръщане на фекулентни материи, профузни гастроинтестинални кръвоизливи.
 

Лечението във втори и трети стадй е оперативно. Прогнозата е лоша.


Източник на информация:

РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ С АТЛАС ТОМ XIII.