Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия

Гръдна хирургия - операции и техники

Бронхо-пулмонална секвестрация

Печат

bronhopulmonalna_sekvestraciqСеквестрираните белодробни лобове и сегменти не са свързани с бронхиалната сис­тема на нормалния белодробен паренхим. Кръвоснабдяването на тези участъци е от системното кръвообръщение с кръвоносни съдове, изхождащи от аортата (торакална и рядко абдоминална) или нейните клонове.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 15:51

Алтернативи на хирургичната биопсия

Печат

true_cut_biopsyТрансторакална иглена и аспирационна биопсия (True-cut биопсия и ТТАБ). ТТАБ и True-cut (режещата) биопсия са минимално инвазивни процедури за получаване на информативен тъканен материал от лезии, ангажиращи гръдната стена, белодробния паренхим и медиастинума с цел цитологично, хистологично или микробиологично изследване.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:09

Показания за трункусна ваготомия

Печат

Показания за трункусна ваготомия,ваготомия, лечение на дуоденална язва, пилоропластика, язва на дваадесетопръстника лечение, лечение на язва на 12,Трансторакалната торакоскопска трункусна ваготомия е показана при болни с рецидивиращ пептичен улкус, след инкомплетна супраселективна ваготомия и неефективност на медикаментозното лечение.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:06

Хроничен медиастинит

Печат
Заболявания на медиастинума, Хроничен медиастинит лечение, лечение на хроничен медиастинит, възпаление на медиастинума, болести на средостениетоИнфек­циите на медиастинума засягат първоначал­но меките тъкани и лимфните възли на сре­достението, предизвиквайки остър възпали­телен процес, който може да хронифицира. 
Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:02

Белодробни инфекции при имунокомпрометирани пациенти

Печат

Пневмония и спин лечение, спин изследване, вирусни пневмонии лечение, бактериални пневмонии лечение, тест за спин, гъбична пневмония лечениеПневмонията е най-често срещаното възпалително заболяване при имуноком­прометирани пациенти.

 

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 14:50

Страница 2 от 9