Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия

Гръдна хирургия - операции и техники

Видео-асистирана торакална хирургия

Печат

Видео-асистирана торакална хирургия, видео-асистирана миниторакотомия, При VATS-лобектомия се биопсират малко лимфни възли,VATS-лобектомия е безопасна за оперативно лечение, недребноклетъчен белодробен карцином в стадий IСъществуват малко проучвания, сравняващи ефективността на лобектомия чрез видео-асистирана торакална хирургия (VATS) с конвенционална отворена белодробна резекция.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 15:37

Перкутанна иглена биопсия

Печат

Перкутанна иглена биопсия, множествени лезии у пациенти без малигненост, сигнификантно уголемени медиастинални лимфни възли, при нарастващ солитарен белодробен нодул, Режеща перкутанна иглена биопсияПеркутанната иглена биопсия (ПИБ) на бял дроб е мултидисциплинарна процедура, включваща рентгенолози, пулмолози и хирурзи с торакална насоченост или обучени за интервенционална процедура под образен контрол.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 15:38

Торакоцентеза, плеврална биопсия и медицинска торакоскопия

Печат

Торакоцентеза, плеврална биопсия, цитологично изследване на плеврална течност, Цитологичното изследване на малигнен плеврален излив (МПИ) е с чувствителност около 60%, Медицинската торакоскопияТоракоцентезата (плеврална пункция) е минимално инвазивен диагностичен метод при пациенти с едностранен плеврален излив (ПИ) или двустранни ПИ нормален размер на сърдечна сянка.

Последно променен на Сряда, 07 Август 2019 20:29

Тирeоидектомия

Печат

Тирeоидектомия - отстраняване на щитовидната жлеза, Щитовидната жлеза има формата на пеперуда и се намира в основата на шията, тироксин и трийодтиронин, Тирeоидектомията се използва за лечение на заболявания на щитовидната жлезаТирeоидектомията представлява отстраняване на цялата щитовидната жлеза или на част от нея. Щитовидната жлеза има формата на пеперуда и се намира в основата на шията. Тя произвежда хормони, които регулират метаболизма – тироксин и трийодтиронин.

Последно променен на Сряда, 07 Август 2019 20:26

Страница 9 от 9