Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия

Гръдна хирургия - операции и техники

Медиастинален кръвоизлив

Печат

Медиастинален кръвоизлив, Дисекация на гръдната аорта, Руптура на аортна аневризма, хирургични операции в областта на гръдния кош, покачвания на интраторакалното налягане

 

Медиастиналната хеморагия най-често се предизвиква от тъпа или пенетрираща травма, дисекация на торакалната аорта, руптура на аортна аневризма или хирургични операции в областта на гръдния кош. Други ятрогенни причини могат да бъдат разкъсвания на съдове при ангиографии, поставяне на централни венозни и артериални катетри, ерозия на дълго пребиваващи съдови протези и ерозия на трахеотомни тръби към големи съдове.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:12

Трахеомалация - размекване на трахеята

Печат

tracheoНастъпва редукция и обструкция на трахеалния лумен по време на издишване и кашляне, вследствие херниране на задната стена навътре.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 17:27

Аномалии в растежа и развитието на млечната жлеза

Печат

липса на млечна жлеза - амастия,аплазия -налието на мамила и много слабо развита до липсваща млечна жлеза, ателия -  липса на зърно, Полимастията е най-често срещаната аномалия в развитието на гърдитеСпоред своя произход, аномалиите в развитието на гърдата се разделят на две основни групи:

вродени заболявания и абнормалитети, причинени от невроендокринни фактори.

 
Вродени заболявания
Последно променен на Събота, 30 Март 2019 12:23

Трахеобронхиално стентиране

Печат

Трахеобронхиално стентиране,малигнена обтурация на централни дихателни пътища,поставяне на трахеобронхиален стентТрахеобронхиалното стентиране е интервенционален метод, осигуряващ ефективна палиация на симптоми при пациенти с малигнена обтурация на централни дихателни пътища (ЦДП).

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 15:33

Медиастинална лимфна дисекция

Печат

Медиастинална лимфна дисекция, карта на лимфни възли в грьден кош с обособяване на лимфни зониМедиастиналната лимфна дисекция (МЛД) е актуална във връзка с радикална пулмонектомия. През 2006 г. Европейска асоциация на гръдните хирурзи (ESTS) унифицира подхода за лимфна дисекция.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 15:34

Страница 8 от 9