Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия

Гръдна хирургия - операции и техники

Дрениране и затваряне на гръдния кош

Печат

 дрениране и затваряне на гръдния кош,Дренирането се извършва с два дренажа N 20 или 24 по предна и задна аксиларна линия,кървене, което трябва да се спре главно посредством електрокоагулация,Затварянето на оперативния разрез става послойно с единични конциВ края на всяка операция, преди да се пристъпи към дрениране и затваряне на гръдния кош, задължително се проверява за: налично кървене, което трябва да се спре главно посредством електрокоагулация; херметизъм (пропускливост на въздух) на бронхиалния чукан и белия дроб;

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:10

Оперативни достъпи в белодробна и медиастинална хирургия

Печат

 вентилен пневмоторакс, субтотален пневмоторакс, тръбна торакостомия с катетер № 14, двойно плеврално дрениране, Откритият пневмоторакс се превръща в закрит чрез мазева превръзка, хирургична херметизация на париеталната рана, Плевралният дренаж се включва по Бюлау или на трайна аспирацияТе биват торакални и комбинирани. Най-често използваните гръдни достъпи са предна — предностранична торакотомия, задностранична торакотомия, стернотомия, странична (аксиларна) торакотомия. Показанията за осъществяване на торакостернотомия (hemiclamshell), двустранна торакостернотомия (clamshell) и медиастинотомия са сравнително ограничени.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:10

Пневмоторакс

Печат

 

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:11

Травми на гръдната стена

Печат
лечение на гръден капак, фрактури на костния скелет с разкъсване на мускули, париелечение на гръден капактални повреди от огнестрелно оръжие, релаксация на дорзалната мускулатура, профилактика на възпалителни белодробни усложнения, оперативна стабилизация чрез остеосинтеза, интраторакална хеморагияКласификация

а) с фрактури на кости (клавикула, стернум, лопатка, гръдни прешлени, ребра) — изолирани (съчетани, единични) и множествени в 1 или 2 фрактурни линии (гръден капак);
Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:11

Спонтанен пневмомедиастинум

Печат

Спонтанен пневмомедиастинум, травматични наранявания, признак на Hamman, руптура на терминалните алвеоли, бронхиална астма, диабетна кетоацидоза

Спонтанният пневмомедиастинум (СПМ) е рядко срещано доброкачествено заболяване, което обикновено се проявява при млади хора от мъжки пол без някаква причина или заболяване.

 

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:11

Страница 7 от 9