Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия

Гръдна хирургия - операции и техники

Дрениране и затваряне на гръдния кош

Печат

 дрениране и затваряне на гръдния кош,Дренирането се извършва с два дренажа N 20 или 24 по предна и задна аксиларна линия,кървене, което трябва да се спре главно посредством електрокоагулация,Затварянето на оперативния разрез става послойно с единични конциВ края на всяка операция, преди да се пристъпи към дрениране и затваряне на гръдния кош, задължително се проверява за: налично кървене, което трябва да се спре главно посредством електрокоагулация; херметизъм (пропускливост на въздух) на бронхиалния чукан и белия дроб;

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:10

Оперативни достъпи в белодробна и медиастинална хирургия

Печат

 вентилен пневмоторакс, субтотален пневмоторакс, тръбна торакостомия с катетер № 14, двойно плеврално дрениране, Откритият пневмоторакс се превръща в закрит чрез мазева превръзка, хирургична херметизация на париеталната рана, Плевралният дренаж се включва по Бюлау или на трайна аспирацияТе биват торакални и комбинирани. Най-често използваните гръдни достъпи са предна — предностранична торакотомия, задностранична торакотомия, стернотомия, странична (аксиларна) торакотомия. Показанията за осъществяване на торакостернотомия (hemiclamshell), двустранна торакостернотомия (clamshell) и медиастинотомия са сравнително ограничени.

Последно променен на Сряда, 07 Август 2019 20:28

Пневмоторакс

Печат

Закрит пневмоторакс

Атмосферният въздух навлиза през лезия на гръдната стена, белия дроб, хранопровода или ТБД. Комуникацията се затваря от хематом, оток на околни тъкани, контракция на мускулатура или отложен фибрин върху колабиралия бял дроб. При 40—60% от случаите в плевралната кухина постъпва и кръв.

Последно променен на Сряда, 07 Август 2019 20:29

Травми на гръдната стена

Печат
лечение на гръден капак, фрактури на костния скелет с разкъсване на мускули, париелечение на гръден капактални повреди от огнестрелно оръжие, релаксация на дорзалната мускулатура, профилактика на възпалителни белодробни усложнения, оперативна стабилизация чрез остеосинтеза, интраторакална хеморагияКласификация

а) с фрактури на кости (клавикула, стернум, лопатка, гръдни прешлени, ребра) — изолирани (съчетани, единични) и множествени в 1 или 2 фрактурни линии (гръден капак);
Последно променен на Сряда, 07 Август 2019 20:30

Спонтанен пневмомедиастинум

Печат

Спонтанен пневмомедиастинум, травматични наранявания, признак на Hamman, руптура на терминалните алвеоли, бронхиална астма, диабетна кетоацидоза

Спонтанният пневмомедиастинум (СПМ) е рядко срещано доброкачествено заболяване, което обикновено се проявява при млади хора от мъжки пол без някаква причина или заболяване.

 

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:11

Страница 7 от 9