Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия

Гръдна хирургия - операции и техники

Вродено свръхраздуване на белия дроб (лобарен или сегментарен "емфизем")

Печат

Вродено свръхраздуване на белия дроб, медиастинално притискане и респираторен дистрес, вътрешна или външна бронхиална обструкция, тахипнея ретракция на гръдната стена и свиркащо ди­шане след раждането, Аускултаторно в засегнатата половина дишането е отслабе­но при хиперрезонанс, хипераерация на увредения лоб с ателектаза на околните сегменти, хро­ничната баротравмаНаблюдава се при малки деца като за­сягане на цял лоб, а при по-големи деца и възрастни като засягане на отделни сегмен­ти. Популярният термин „емфизем" не е съвсем коректен в случая, тъй като тук няма увреждане на паренхима. При децата състоя­нието представлява бързо нарастваща маса в горен или долен дял, предизвикваща медиастинално притискане и респираторен дистрес. Причината най-често е вътрешна или външна бронхиална обструкция.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 15:49

Синдром на горната торакална апертура

Печат

 

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:06

Грешки и усложнения при дрениране на плевралната кухина

Печат

 

Грешки и усложнения при дрениране на плевралната кухина, мястото на поставяне на плевралния дренаж, използването на троакар крие опас­ност от нараняване на белодробния парен­хим, травмирането на междуребрените нерви може да доведе до интеркостална не­вралгия, увреда на n. thoracicus longus води до загуба на инервацията на musculus serratus anterior и изместване на лопатката (winged scapula), субкутанно въвеждане на дренажа, прегъване или притискане на дрена, отслабване или изчезване на пулса на a. radialis от страната на дренажа, Запушване на плевралния дрен, Синдром на ХорнерПодценяването на индикациите за плев­рално дрениране, както и неправилната тех­ника на поставяне на дрена, на последващо­то му проследяване и обслужване може да доведе до сериозни усложнения. Описано е разнообразие от усложнения, като честота­та на морбидитета варира между 9 и 21%.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:07

Техники за поставяне на интраторакален тръбен дрен

Печат

как се поставя интраторакален тръбен дрен,техники за поставяне на интраторакален тръбен дрен,място на дрениране, поставяне на плеврален дренаж,плеврални сраствания,Най-често използваното в практиката място за вкарване на плевралния дренаж е т.нар. триъгълник на безопасностОценка на предоперативния риск
Където е възможно преди въвеждането на дрена трябва да бъдат коригирани наличните коагулопатии или дефекти в тромбоцитите. Рутинното изследване на тромбоцитния брой и протромбиновото време се препоръчва само при пациенти с анамнестично установени рискови фактори.
Диференциалната диагноза между пневмоторакс и булозно заболяване изисква внимателна рентгенова оценка. По същия начин е важно отдиференцирането между ателектаза и плеврален излив, когато гръдната рентгенография показва едностранно „засенчване".

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:09

Освобождаване на белия дроб от сраствания

Печат

 

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:10

Страница 6 от 9