Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия

Гръдна хирургия - операции и техники

Травматични увреди на трахеята

Печат
Болести на трахеята, заболявания на трахеята, лечение на болести на трахеята, трахея заболявания, травми на трахеята, болести на трахеята лечениеПроникващите наранявания от остри предмети са редки и възникват случайно в цивилния живот. 
Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 15:56

Болест на Castleman

Печат

castlemanГигантската хиперплазия на лимфните възли се характеризира с туморни формации, които най-често са разположени в горнопредния медиастинум (50%) и по-рядко в шийната, коремната и аксиларната област (25%) [4]. Терминът се прилага към три вида процеси, които са хистологично различни: (1) хиалинна дегенерация на съдовете; 2) плазмоклетъчна инфилтрация; 3) генерализирана форма.

 

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:02

Болести на белия дроб

Печат

pulmonaБелият дроб при човека започва да се развива след двадесет и шестия ден от оплож­дането на яйцеклетката, преминавайки през няколко фази.

 

Последно променен на Сряда, 07 Август 2019 20:34

Периоперативна антибиотична профилактика

Печат

Следоперативна антибиотична терапия, възпалителни усложнения, предоперативна лъчетерапия, периоперативна антибиотич­на профилактика, антибиотици при възпалителни усложнения, емпием и раневи инфекции, антибиотици при емпием, пневмония след операция на белия дроб, цефалоспорини след операция, една доза интравенозен антибиотик се прилага 1 h предоперативноНай-честите и важни следоперативни възпалителни усложнения след гръдна хи­рургия са пневмония, емпием и раневи ин­фекции. Основни рискови фактори за тях­ното развитие са: наличие на малигнено заболяване, предоперативна химио- и/или лъчетерапия, предхождащо белодробно за­боляване, продължителност и обем на хи­рургичната интервенция и др.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 16:08

Синдром на средния дял

Печат

sreden_dqlСиндромът на средния дял представля­ва периодично повтарящ се или хроничен колапс на средния дял на десния бял дроб.

 

Последно променен на Неделя, 28 Юли 2019 13:12

Страница 4 от 9