Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия Медиастинален кръвоизлив

Медиастинален кръвоизлив

Печат

Медиастинален кръвоизлив, Дисекация на гръдната аорта, Руптура на аортна аневризма, хирургични операции в областта на гръдния кош, покачвания на интраторакалното налягане

 

Медиастиналната хеморагия най-често се предизвиква от тъпа или пенетрираща травма, дисекация на торакалната аорта, руптура на аортна аневризма или хирургични операции в областта на гръдния кош. Други ятрогенни причини могат да бъдат разкъсвания на съдове при ангиографии, поставяне на централни венозни и артериални катетри, ерозия на дълго пребиваващи съдови протези и ерозия на трахеотомни тръби към големи съдове.

   Спонтанна хеморагия се получава като усложнение при медиастинални тумори, при внезапна продължителна хипертония, различни нарушения в коагулационния статус и кратки резки покачвания на интраторакалното налягане при кашлица или повръщане.

 

Клинична картина.

Клиничните прояви се определят от етиологичния фактор. Честа е ретростерналната болка, ирадиираща към гърба или шията. С нарастване количеството на излятата в медиастинума кръв се развиват симптоми на компресия на медиастиналните структури (първо големите вени), включващи диспнея, венозен застой, цианоза и цервикална екхимоза в резултат на пропиване на меките тъкани с кръв. 

Диагноза.

Рентгенографията на гръдния кош визуализира разширение на горния медиастинум, изчезване на нормалния контур на аортата и находка с мекотъканна плътност в предногорния медиастинум. Торакалната ехография, МРТ или КТ дават по-добра характеристика на обемния процес и разкриват неговите взаимоотношения със съдовите структури, особено при наличие на фалшив лумен. Артериографията може да бъде от полза за локализиране на източника на кървене.
 

Лечение.

Терапията е насочена към евакуация на кръвната колекция и третиране на източника на кървене. Болните с пенетрираща травма, съчетана със задълбочаваща се хипотония, подлежат на незабавна торакотомия или стернотомия, без да се изчаква извършването на артериографията.

 


Литература:

Ръководство по хирургия с атлас том VII под ред. на проф. Д.Петров - издателство "Проф. Марин Дринов", София 2011