Специализирано списание за хирургия и медицина: Специалисти Хирургия Клиника по гръдна хирургия - ВМА София

Клиника по гръдна хирургия - ВМА София

Печат
pulmonaОсновни дейности на клиниката:

Доброкачествени и злокачествени заболявания на бял дроб
Медиастинални и париетални тумори
Медиастинална хирургия
Заболявания диафрагмата
Видеоторакоскопска /миниинвазивна/ хирургия
Пластично-реконструктивна хирургия
Заболявания на плеврата и плеврални изливи
Гръден травматизъм

 

   

Основни проблеми, които решава клиниката по гръдна хирургия:vma2

Хирургия на белия дроб
Онкологични заболявания в торакалната област
Заболявания на тимуса
Вродени аномалии и деформации на гръдната стена
Функционални вегетативни заболявания на горните крайници
Торакоскопски диагностични и лечебни интервенции
Торакоскопски палиативни интервенции при онкологично болни.
Гръден травматизъм
Заболявания на млечната жлеза
Заболявания на щитовидната жлеза

 

Направете консултация!