Специализирано списание за хирургия и медицина: Специалисти Онкология Д-р Росица Кръстева - онколог

Д-р Росица Кръстева - онколог

Печат

Rossitza_RusevaД-р Росица Кръстева Русева, председател на Клуб Млад онколог, е родена във Варна на 05.03.1970г. Тя е завършила Медицинския университет в София през септември 1994 г., като след това има придобити две специалности - вътрешни болести (2001 г.) и онкология (2005 г.).

От 1995 г. работи в Клиниката по онкология, Отделение по химиотерапия, в Университетската болница "Царица Йоанна” в София. Всичките  ѝ професионални и научни интереси са в областта на медицинската онкология. Д-р Кръстева е активен член на ESMO, Българския лекарски съюз, Българското лекарско общество, Българското научно дружество за лечение на рака и на Балканския съюз по онкология. Тя е избрана за първия председател на Клуб Млад онколог. Д-р Кръстева говори 2 чужди езика - английски и руски.

Запишете час при мамолог от Breast Unit ВМА София!

 

Dr. Rossitza Krasteva Ruseva, the Chairman of Club Young Oncologist, was born in Varna on 05.03.1970. She has graduated the Medical University in Sofia in September 1994 and then did two specializations - Internal Medicine (2001) and Oncology (2005). Since 1995 she has been working in the Clinic of Oncology, Department of Chemotherapy at Queen Joanna University Hospital in Sofia. All her professional and scientific interests are in the field of medical oncology. Dr. Krasteva is an active member of ESMO, Bulgarian Doctors Association, Bulgarian Cancer Scientific Society and The Balkan Union of Oncology. She was elected the first Chairman of Club Young Oncologist. Dr. Krasteva speaks 2 foreign languages - English and Russian.

Направете консултация!


{jcomments off}