Специализирано списание за хирургия и медицина: Специалисти Други специалисти Александър Касабов - Клиничен психолог

Александър Касабов - Клиничен психолог

Печат

провеждане на тиймбилдилг,игрови техники в група,мотивационно интервю,личностни разстройства, психотелесна терапия,Бакалавър по Клинична психология;

Сертифициран: по Когнитивно-поведенческа терапия и поведенчески стратегии, мотивационно интервю, медитативни техники, зависимости, личностови разстройства, сексуални разстройства, “MINDFULNESS";

Опит в работа с групова динамика;

Специализация по Психотелесна Психотерапия;

Член на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество;

Сътрудник Социалани дейности в терапевтична общност „Феникс”;

Умения в провеждането на игрови техники в група.

 

Основните услуги, които предлагаме са:


1.    Teambuilding:
•    Outdoor;
•    Indoor;
•    Двудневно - 8 часов Teambuilding;
•    Еднодневно – почасов Teambuilding.

2.    Обучения:
•    Решаване на конфликти;
•    Управление и мотивиране на персонала;
•    Ефективна вербална и невербална комуникация;
•    Дефиниране и развитие на лидерски умения, организационна култура и справяне с работния стрес;
•    Личностово израстване в професионална кариера;
•    Управление на различията;
•    Сплотяване на колектив;
•    Формиране и усъвършенстване на работа в екип;
•    Развитие на потенциала на личността в групата;
•    Програма „Без стрес” на работното място;
•    Справяне с негативни емоции, мисли и чувства в работната среда;
•    Превенция на „Бърнаут”;
•    Изграждане на индивидуални и групови стратегии за повишаване на продуктивността.


3.    Превенция в училища:
•    Агресия;
•    Злоупотреба с психоактивни вещества;
•    Безопасен секс;
•    Безопасно използване на интернет.
Ние предлагаме дългосрочно и задълбочено консултиране на организации,
осъзнали необходимостта от подобряване на човешките отношения,
като фактор за повишаване на ефективността на работата.

 

Направете консултация!