Специализирано списание за хирургия и медицина: Специалисти Вътрешни болести Д-р Весела Томова - Кардиолог

Д-р Весела Томова - Кардиолог

Печат
търся добър кардиолог в плевен, консултация с д-р Весела Томова - кардиолог,болка в сърдечната област - консултирайте се с кардиолог,УМБАЛ "Д-р Георги Странски" – Плевен, Клиника по кардиология и интензивно лечение

 

Области на професионален интерес:

ИБС - остър коронарен синдром - рискови фактори и прогностична оценка; белодробен тромбоемболизъм; кардиоритмология, кардиомиопатии.

60 научни публикации в медицински периодични издания и съобщения на научни форуми, както и участие в написването на три учебника – "Кардиология" /2010 г./, "Спешна кардиология" /2010 г./ и "Терапевтично ръководство за кардиологични отделения" /2011 г./.

 

Направете консултация!