Специализирано списание за хирургия и медицина: Курсове Курсове по хирургия 01.10.2014 г.: Курс по Оперативна гинекология

01.10.2014 г.: Курс по Оперативна гинекология

Печат

ВИД НА КУРСА: тематичен

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. Н. Василев, дм

ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р С. Ковачев, дм

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Лекари със специалност по
акушерство и гинекология

БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Клиника по обща и онкологична гинекология

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 01.10.2014 г. - 10 раб. дни

БРОЙ КУРСИСТИ: 1-3

Заявление за участие в курса