Специализирано списание за хирургия и медицина: Курсове Курсове по хирургия 27.10.2014 г.: Курс по Регионална анестезия

27.10.2014 г.: Курс по Регионална анестезия

Печат

ВИД НА КУРСА: тематичен

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. Н. Младенов, дмн

ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р С. Бакалов

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Дипломирани лекари

БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Катедра по анестезиология и интензивно лечение

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 27.10.2014 г. - 10 раб. дни

БРОЙ КУРСИСТИ: 5 -10

Заявление за участие в курса