Специализирано списание за хирургия и медицина: Курсове Курсове по хирургия 06.10.2014 г.: Курс по Интервенционален ултразвук в урологията

06.10.2014 г.: Курс по Интервенционален ултразвук в урологията

Печат
ВИД НА КУРСА: тематичен

РЪКОВОДИТЕЛ: полк. доц. И. Салтиров, дм

ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р К. Петкова

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Лекари със специалност по урология,
лекари, специализиращи урология.

БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Катедра по урология и нефрология, Клиника по
ендоурология и ЕКЛ

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 06.10.2014 г. - 5 раб. дни

БРОЙ КУРСИСТИ: 3

Заявление за участие в курса