Специализирано списание за хирургия и медицина: Курсове Курсове по хирургия 03.11.2014 г.: Курс по ОСНОВИ НА ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ

03.11.2014 г.: Курс по ОСНОВИ НА ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ

Печат

ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. В. Мутафчийски, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р В. Кьосев
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Лекари със специалност по хирургия
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и
колопроктология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 03.11.2014 г. - 5 раб. дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5

Заявление за участие в курса