Специализирано списание за хирургия и медицина: Курсове Курсове по хирургия 09.10.2014 г.: Курс по ДУКТАЛНИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА И ТРЕТИРАНЕ НА ЖЕНИ СЪС СЕКРЕТ ОТ МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

09.10.2014 г.: Курс по ДУКТАЛНИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА И ТРЕТИРАНЕ НА ЖЕНИ СЪС СЕКРЕТ ОТ МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Печат

ВИД НА КУРСА: тематичен

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Георги Байчев, дм

ТЕХН.ОТГОВОРНИК: д-р Георги Кесов

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари със специалност по хирургия или акушерство и гинекология

БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Клиника по гръдна хирургия .

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 09.10.2014 г. 2 р.дни

БРОЙ КУРСИСТИ: 20

Заявление за участие в курса