Специализирано списание за хирургия и медицина: Курсове Курсове по медицина 01.06.2015 г.: Курс по МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ

01.06.2015 г.: Курс по МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ

Печат

ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: подп. д-р Д. Димов, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: гл. ас. А. Гълъбова
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с различни специалности от системата на МО и МЗ.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: ВМА - НИЛ по Медицина на бедствените ситуации
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 01.06.2015 г. - 5 раб. дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 10

Заявление за участие в курса