Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика

Образна диагностика|Списание за хирургия и медицина

Позитрон-емисионна томография

Печат

ПЕТ скенер при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином,ПЕТ/КТ има по-висока чувствителност, специфичност и точност, сравнен с останалите неинвазивни образни методи, озитрон-емисионна томография/компютър-томография не е подходяща за характеризиране на лезии с размер под 8-10 mm

 

Позитрон-емисионната томография/компютър-томография (ПЕТ/КТ) е мултимодална техника, която комбинира ниско дозова компютър-томография КТ) и позитрон-емисионна томография (ПЕТ).

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 19:08

Компютър-томография (КТ)

Печат

Компютър-томографията показва висока чувствителност при ранна диагноза, скрининг и своевременно установяване на стадий I,Компютьр-томографията (КТ) на гръден кош има висока чувствителност,Магнитно-резонансната томография не показва по-добри общи резултати и се препоръчва, когато КТ е контраиндицирана

 

Компютьр-томографията (КТ) на гръден кош има висока чувствителност - 59-100%, относително ниска специфичност - 56-63% и ниска негативна-предсказваща стойност - 60-100%.

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 19:11

Рентгенография на гръден кош

Печат

Рентгенография на гръден кош е първи метод при белодробен карцином,Пациенти с кръвохрак са показани за незабавна рентгенография на гръден кош,Рентгенография на гръден кош е задължителна при кръвохрак кашлица или промяна в характера на хронична кашлица неясна гръдна болка загуба на тегло задух

 

Рентгенография на гръден кош (РГК) е първи образен метод на изследване при съмнение за белодробен карцином. Изобразява се като белодробно огнище (лезия, нодул) или инфилтративно засенчване, хиповентилация, ателектаза, медиастинална лимфаденопатия, плеврални изливи.

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 19:11

Страница 4 от 8