Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика

Образна диагностика|Списание за хирургия и медицина

Образна диагностика при хрущялни увреди

Печат

mri-scanner

 

През последните години образната диагностика с МР (магнитен резонанс) на хрущял и хрущялна тъкан се подобри значително. Това подобрение е резултат от разработването на клинични МР-системи, работещи с резолюция от 3 tesla, благодарение на подобрената технология, по-специално на многоелементните бобини, и доразработването на специфични за хрущяла МР-секвенции.

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 18:40

Индикации за гама-сцинтиграфия и позитронна томография

Печат

Индикации за гама-сцинтиграфия и позитронна томография, Първичната онкологична диагноза и TNM стадиране, Образна и количествена оценка на ефекта от противотуморната терапия, Подобряване планирането на лъчелечението, Престадиране с ранно откриване на рецидиви и метастази

 

Индикации за гама-сцинтиграфия и позитронна томография

  1. Първичната онкологична диагноза и TNM стадиране при противоречиви от клиничните, рентгенографските и компютър-томографските резултати.
  2. Изобразяване функционалната и биологичната агресивност на първичния тумор, локо-регионални или далечни метастази.
  3. Визуализация и количествена оценка на химиочувствителността на туморната лезия и откриване на лекарствена резистентност.
Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 19:09

Образни рентгенови методи в гръдната хирургия

Печат

Образни рентгенови методи в гръдната хирургия, Контрастното изследване на хранопровода е незаменим функционален метод, оценка на диафрагмалните хернии и кардио-езофагеалния рефлукс, компютърната томо­графия като основен диагностичен метод, Мултидетекторна компютър­на томография, Maximum Intensity Projection, SSD-Shaded Surface Display

Образната диагностика на заболявания­та на белите дробове стои в основата на повечето от диагностичните алгоритми в ежедневната клинична практика. Разликата в рентгеновата плътност между белодроб­ния паренхим, медиастиналните структури и костите, формиращи гръдната стена, оп­ределя високата диагностична стойност на конвенционалните рентгенови изследвания. Възможността за полипозиционно изслед­ване и проследяването в реално време на движението на диафрагмите, гълтателните движения, перисталтиката на хранопровода или придадените пулсации на големите съ­дове правят скопичното наблюдение нераз­делна част от функционалната диагностика [1].

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 19:02

Страница 2 от 8