Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика Лумпектомия

Лумпектомия

Печат

Лумпектомия цена, какво предтсвлява лумпектомията, лумпектомия рискове, лумпектомия хирургия, лумпектомия гърда, лумпектомия биопсия

 

Лумпектомията (lump - нодус, възел) е хирургическа процедура, която отстранява тумор или друга абнормна тъкан от гърдата.

Лумпектомията, за разлика от мастектомията, е терапевтичен метод, който предпазва гърдата, т.е. се отстранява само част от нея. По време на лумпектомията, освен необичайна тъкан, се отстранява и част от околната здрава тъкан, за да се гарантира успехът на този хирургичен метод.

 

Лумпектомията всъщност е диагностичен (отстранената тъкан се изпраща за биопсия) и терапевтичен метод (премахва се абнормна тъкан). Тя често се използва за лечение при жени с рак на гърдата в ранен стадий. В случаите, в които са открити злокачествени образувания, след лумпектомията следва химиотерапия или радиотерапия.

Целта на лумпектомията е да се премахне тумор или друга тъкан, но без видимо да се промени естетиката и анатомията на самата гърда. Проучвания показват, че лумпектомията е ефективна, колкото и отстраняването на цялата гърда (мастектомия).

Лумпектомията се извършва, когато:

- е необходимо да се вземе тъкан за биопсия

- когато биопсията потвърждава рак, и той е в ранен стадий с малки размери

- когато става въпрос за доброкачествени образувания (например, фиброаденом)

Както всяка хирургическа процедура, и лумпектомията може да доведе до усложнения като инфекции или кръвоизливи. От останалите усложнения ще споменем:

- създаване на белег от хирургичния разрез

- промяна във формата на гърдата, особено ако е отстранена по-голямата част от нея.

 

Източник на информация

Medscape.com