Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика Ехокардиография

Ехокардиография

Печат

Ехокардиография цена, как се извършва ехокардиография, медицински центрове ехокардиография, какво представлява ехокардиографията, ехо кг

 

Ехокардиографията е сонографско изследване на сърцето (не трябва да се отъждествява с електрокардиограмата-ЕКГ).

 

Ехокардиографията използва стандартни ултразвукови техники, за да се създаде образ на две триизмерни позиции на сърцето.Най-модерната ултразвукова система сега изпълнява и 3D-real-time изображения.Докато създава двуизмерна снимка на сърдечно-съдовата система, ехокардиографията може да даде подходяща оценка за скоростта на кръвта и кинетиката на сърдечната тъкан в произволно избрана точка, използвайки импулсен или непрекъснат Доплер ултразвук.Това позволява оценка на функцията на сърдечните клапи, оценка и откриване на абнормалните комуникации между лявата и дясната половина на сърцето, откриване на клапна регургитация( връщане на кръв в съответната сърдечна кухина при затворена клапа ), както и възможност за изчисляване на минутния обем на сърцето и фракцията на изтласкване на лявата камера.

Другите параметри, които могат да се определят, са - сърдечните размери (луминални диаметри - диаметри на вътрешността на сърдечните камери, предсърдия и на отворите на големите кръвоносни съдове и септалната дебелина), както и Е / А отношението (отношение между ранната-early (E) и късната-atrial – A камерна скорост на пълнене.

 

Цели на ехокардиографията

Ехокардиографията се използва за диагностика на сърдечно-съдови заболявания. Всъщност тя е една от най-често използваните диагностични процедури за откриване на сърдечни заболявания. Тя може да осигури богата и полезна информация за формата и размера на сърцето, скоростта на камерно пълнене, както и капацитета, местоположението и степента на всяко едно сърдечно увреждане. Тя е особено полезна за оценка на болестите на сърдечните клапи. Тя  дава възможност на лекарите да оценят функцията на сърдечните клапи, а също така и да се открият аномалии в модела на потока на кръвта, както и обратно движение на кръвта през непълно затворените сърдечни клапи (регургитация).

Оценявайки кинетиката на сърдечния стена, ехокардиографията може да помогне в разкриването на присъствието и оценка на сериозността на коронарната артериална болест, както и да помогне в определянето на етиологията на гръдната болка (да се определи дали причината е от сърдечно произход). Може да помогне също в откриването на хипертрофичната кардиомиопатия. Най-голямото предимство на ехокардиографията е нейната неинвазивност (няма нарушаване на целостта на кожата, нито въвеждане на кабели или сонди в сърдечните кухини), както и липсата на известни рискове или  значими странични ефекти.

ТРАНСТОРАКАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Стандартната ехокардиография е известна още като трансторакална ехокардиография или сърдечен ултразвук. При този вид ехо специален ехо-конвертор или сонда се поставя на стената на гръдния кош. Това е неинвазивна, много прецизна и бърза процедура за оценка на цялостната функция на сърцето.

ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Това е алтернативен и полуинвазивен начин да се направи  ехокардиограма. Специализирана сонда с ултразвук и конвертор на нейния връх се въвежда в хранопровода на пациента. С помощта на трансезофагеалното ехо се подобряват диагностични възможности, което позволява неговото използване в периоперативния мониторинг при сърдечната катетеризация, както и постоперативно наблюдение на пациентите.

ТРИИЗМЕРНО ЕХО

Триизмерната ехокардиография показва сърцето в 3 измерения, с помощта на използването на ултразвукова сонда с поредица от различни видове трансформатори и усложнена система на обработка. Това позволява подробна оценка на сърдечната патология, включително клапни сърдечни дефекти, както и откриване на кардиомиопатия. 3D-ехото е уникална възможност за откриване на конгениталните( вродени) аномалии на сърцето.

ФЕТАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

В по-тесен аспект, като подспециалност на кардиологията, трябва да се спомене изследването на сърцето на плода. Тази процедура анализира анатомията, функционалността и евентуалните патологични промени във феталното сърце.

ИНТРАВАСКУЛАРНА БЛОКАДА

Метод, който се използва за откриване на атеросклеротични кръвоносни съдове с помощта на трансдюсер, поставен в малък катетър, който се въвежда през кръвоносните съдове. С помощта на по-големи трансдюсери се разглеждат и вътрешните сърдечни кухини (камери и предсърдия).

 

Източник на информация

 Medscape.com