Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика Индикации за гама-сцинтиграфия и позитронна томография

Индикации за гама-сцинтиграфия и позитронна томография

Печат

Индикации за гама-сцинтиграфия и позитронна томография, Първичната онкологична диагноза и TNM стадиране, Образна и количествена оценка на ефекта от противотуморната терапия, Подобряване планирането на лъчелечението, Престадиране с ранно откриване на рецидиви и метастази

 

Индикации за гама-сцинтиграфия и позитронна томография

  1. Първичната онкологична диагноза и TNM стадиране при противоречиви от клиничните, рентгенографските и компютър-томографските резултати.
  2. Изобразяване функционалната и биологичната агресивност на първичния тумор, локо-регионални или далечни метастази.
  3. Визуализация и количествена оценка на химиочувствителността на туморната лезия и откриване на лекарствена резистентност.
  4. Образна и количествена оценка на ефекта от противотуморната терапия.
  5. Диференциална диагноза — следопе­ративна фиброза или туморна тъкан.
  6. Подобряване планирането на лъчелечението с включване само на пролиферативно-активните огнища в лъчетерапевтичния обем.
  7. Престадиране с ранно откриване на рецидиви и метастази.
  8. Визуализиране на посттерапевтични ефекти като кардиотоксичност и нефротоксичност в комбиниран протокол.
  9. Метаболитна терапия с β-емитиращи туморотропни радиофармацевтици (ТТРФ) след визуалното TNM-стадиране с γ-емитиращи такива при карциноид или костни ме­тастази.

 

Литература:

1.    Палашев, Й. Пулмология. — В: Основи на нуклеарната медицина. С., Мед. и физк. 2006, 106—115.
2.    Пиперкова, Е. Онкология: Основи на нуклеарната медицина. С., Мед. и физк. 2006, 192—203.
3.    Cook, G. J. R„ М. N. Maisey, К. Е. Britton and V. Chengazi. Clinical nuclear medicine. Fourth edition. Hodder Arnold. 2006.
4.    Downey, R. J, T. AKHURST, M. GONEN et al. Preoperative F-18 Fluorodeoxyglucose — Positron emission tomography maximal standardized uptake value predicts survival after lung cancer resection. — J. Clin. Oncol., 2004, 22(16), 3255-3660.
5.    Gould, M., C. Maclean, W Kuschner et al. Accuracy of positron emission tomography for diagnosis of pulmonary nodules and mass lesions: a meta-analysis. — JAMA 2001, 28, 914-924.
6.    Khakhali, I., J.C. Maubland, S. I. Goldshmith (eds). Nuclear oncology. Lippincott Williams Wilns., 2000.
7.    Lin, E. and A. Alavi. Thoracic neoplasma. — In: PET and PET/CT. New York, Thieme, 2005, 104-111.
8.    Rohren, Е. M., T. G. Turkington, R. E. Coleman. Clinical applications of PET in oncology. — Radiology, 2004, 231, 305-332.
9.    Taylor, A., D. M. Shuster, N. Alazraki. A clinician's guide to Nuclear Medicine. Society of Nuclear Medicine Inc. USA, 2nd printing. Reston VA, 2003.
10. Zhang, Z„ J. Chen, L. Meng. et al. 18F-FDG uptake as a biologic factor predicting outcome in patients with rescting outcome in patients with resected non- small cell lung cancer. — Chin. Med. J., 2007, 120 (2), 125-131.