Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория

Пълна кръвна картина|Списание за хирургия и медицина

Креатинин

Печат

Креатинин се използва за проследяване на бъбречната функция,прием на нефротоксични медикаменти,      

                                                                                                           

серум: 62 – 133 mmol/L

урина: 8,8 – 17,6 mmol/L/24 часа

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 19:21

Аспартат аминотрансфераза - АСАТ

Печат

АСАТ се използва като маркер за чернодробно увреждане, прием на хепатотоксични медикаменти, хемолитична анемия  

                                                                               

8 - 40 U/L

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 19:20

Аланин аминотрансфераза - АЛАТ

Печат

чернодробно увреждане, остър миокарден инфаркт, алат, дистрофия и некроза на хепатоцитите, инфаркт на бъбрека

                                                                                                       

8 - 40 U/L

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 19:20

Страница 31 от 34