Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Антитела срещу ендомизиум

Антитела срещу ендомизиум

Печат

Антитела срещу ендомизиум,endomysium,Антитела срещу ендомизиум (endomysium)се изследват при целиакия,

Заболявания:

При: Цьолиакия.

 

 

Коментар: Приема се, че са 100% специфични.

 

Проф. Д-р Захари Кръстев