Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Ендокринология

Ендокринология | Списание за хирургия и медицина

Инсулин гларжин и рак - научно обосновано предупреждение или всяване на паника?

Печат

Рак на гърдата и инсулин гларжин, терапия с инсулин предизвиква рак на гърдата, карцином на млечната жлеза и инсулин, лечение с инсулин и рак на млечната жлеза, повишен риск от рак на гърдата при терапия с инсулин гларжин, insulin glargine with breast cancer

 

Неправилното прилагане на научните методи и техните резултати може да причини големи вреди.” А. Пфюцнер1 [A. Pfützner], М. Ханефелд1 [M. Hanefeld], Т. Форст1 [T. Forst]

На 30 юни 2009 г. в списанието Diabetologia се появиха редакционна статия (1) и четири публикации относно ретроспективни наблюдения от Германия (2), Швеция (3), Шотландия (4) и Великобритания (5), в които се изследва зависимостта между терапията с инсулин гларжин и възможен повишен риск от рак. В шведското проучване се установява възможна зависимост между инсулин гларжин и рака на гърдата, но самите автори посочват, че продължителността на изследването е твърде кратка.

Последно променен на Неделя, 05 Юли 2015 14:53

Глобалният убиец

Печат

Алдостерон и високо кръвно налягане, алдостерон и повишено артериално налягане, затлъстяване и артериално налягане, първичен хипералдостеронизъм

Алдостерон и високо АН

Според доклад на СЗО от 2002 година в света около един милиард души са засегнати от високо артериално налягане (АН)1. В западните индустриални страни артериална хипертония се среща при около 25% от цялото население, като това е най-честото хронично заболяване.2 Въпреки че се прилагат антихипертензивни медикаменти, само в около 50% от случаите се постига адекватен контрол на АН.3

Последно променен на Неделя, 05 Юли 2015 15:11

Връзката между диабет тип 2 и сънната апнея

Печат

Диабет тип 2 и сънна апнея, развитие на сънна апнея при диабет тип 2, лечение на диабет тип 2, лечение на сънна апнея, нелекувана сънна апнея и диабет тип 2

 

Според данни, съобщени от Екипа по епидемиология и превенция на Международната диабетна федерация ( The IDF Task force), най-новите проучвания показват връзка между диабет тип 2 и обструктивната сънна апнея, която е най-честото разстройство на дишането по време на сън. До 40 % от пациентите със сънна апнея имат диабет.

Последно променен на Неделя, 05 Юли 2015 14:49

Страница 9 от 15