Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Ендокринология

Ендокринология | Списание за хирургия и медицина

Фетуин-A - биомаркер за метаболитен синдром

Печат

Фетуин-A - биомаркер за метаболитен синдром, Неалкохолната чернодробна стеатоза е много разпространена в развитите страни – сред 15-30% от общата популация

 

Неалкохолната чернодробна стеатоза е много разпространена в развитите страни – сред 15-30% от общата популация. При хората с наднормено тегло и при пациенти с диабет тип 2, честотата й достига до 70-90%. Докато при стеатозния черен дроб са широко известни механизмите за появата на специфичните за него заболявания, ролята на нискостепенното затлъстяване за патогенезата на диабет тип 2 и сърдечно-съдовите заболявания все още е недостатъчно изследвана.1

Последно променен на Неделя, 05 Юли 2015 15:24

Целенасочено прилагане на комбинацията статин-фибрат

Печат

Целенасочено прилагане на комбинацията статин-фибрат, повишен сърдечно-съдов риск при ЗД,  В кардиологията най-добре са изследвани натриуретичните пептиди като BNP и ANP, като и техните предшественици NT-proBNP и NT-proANP; както като параметри „извън правилата“ при привидно здрави групи, така и за стратифициране на риска при сърдечноболни.

 

Полза за диабетиците с високи нива на серумните триглицериди и ниски нива на HDL-холестерол

Последно променен на Неделя, 05 Юли 2015 15:01

Нови адипокини

Печат

Видове адипокини, Адипокините регулират глюкозната и липидна обмяна, хемостазата, хемодинамиката, имунната система и процесите в ЦНС като апетита,

 

Отскоро освен като енергийно депо мастната тъкан се разглежда и като ендокринен орган. Като такъв тя произвежда биоактивни молекули, т.нар. адипокини, които не само са включени в управлението на физиологичните и патологичните процеси в мастната тъкан, а разгръщат своето действие и в други органи.

Последно променен на Неделя, 05 Юли 2015 15:06

Страница 6 от 15