Специализирано списание за хирургия и медицина: Журнал Х. Лозанов, В. Василев.Приложение на Hydro-jet при хронични рани - клиничен случай. Журнал "MySurgery.bg", Януари 2014. ISSN: 1314-6785

Х. Лозанов, В. Василев.Приложение на Hydro-jet при хронични рани - клиничен случай. Журнал "MySurgery.bg", Януари 2014. ISSN: 1314-6785

Е-мейл Печат

Приложение на Hydro-jet при хронични рани

Д-р Христо Лозанов дм, Д-р Владимир Василев дм
ВМА София

Увод

Hydro-jet не ни ограничава в използването на препарати за локална обработка на раните. Почистването с него е много ефективно, тъй като системата за иригация притежава способността да почиства тъканите с течности под високо налягане. Това се извършва много меко, без увреждане на големи съдове и това прави метода удобен при използване върху рани в лицевата и други области. Методът е подходящ за фино почистване също както системата Versajet, но по-скоро почиства раната от налепи, отколкото от некрози.

Метод

На таблицата по-долу ясно са показани преимуществата и неудачите на отделните методи за етапна обработка на раневи повърхности. При замърсени рани особено при псевдомонас, още на превръзката се появява синкаво оцветяване. При стептококус инфекция, раните често са светлочервени. След приложението на методиката това бързо се променя и раните придобиват свеж вид.

Хир. Обработка с

Web пространства

Некректомия

Намалява микробното число

Регулирана дълбочина при Debridman EX.

Versajet

+

-

+

+

Debridman

-

+

+

-

VAC

+

-

+

-

Hydro-jet

+

-

+

-

 

Hydro-jet се отличава с това, че може да бъде използван амбулаторно при леглото на болния, тъй като иригиращата система, към която се включва, може да се обслужва от един човек самостоятелно. След обработката на раната могат да бъдат поставяни различни локални средства за покриване на дефектите, включително наносребро, гелови и други превръзки.

Използването на метода не налага задъжително кръвоспиране, тъй като методът е мек спрямо тъканите, а поради това, че течността преминава с много голямо налягане върху раната, отмива много успешно дендритните материи.

Заключение

При рани, без наличие на некрози, методът Hydro-jet може да се прилага и комбинация с най-съвремените продукти като: SilbenNano и други. При рани в диаметър до 3,5 см и гранулиращи повърхности в дълбочина, настъпва спонтанна реепитализация, като това не налага задължително да се извършва свободна автотрансплантация. Същото важи и за рани от изгаряния, които зарастват трудно. В сферата на естетичната хирургия многократно се използва при премахване на хидрогел с много добър резултат, тъй като високото налягане разтваря и отделя гела от тъканите и след кратка ревизия и хемостаза, обработените повърхности са готови за последващи хирургични мероприятия. Въпреки че в световната литература има оскъдни данни за приложението на Hydro-jet, ние се надяваме практиката да наложи методиката с цел тя да бъде използвана по-често.

 

jet1

jet2

jet3

 

Книгопис:

  1. Blaxter & Russell; J. H. S. Blaxter; Frederick S. Russell (1984). Advances in Marine Biology, Volume 21. Academic Press. p. 33. ISBN 0-12-026121-9.
  2. Jump up http://www.ultimatewasher.com/water-jetters-blasters.htm
  3. Burns manual, Dr. E J Van Haseld, 2nd edition 2008.
  4. Дисертация на тема „Хирургични лечение на труднозаздравяващи мекотъканни раневи дефекти“, д-р Х.Лозанов, София 2011.