Специализирано списание за хирургия и медицина: Журнал Х. Лозанов, В.Василев.Подмяна на импланти - клиничен случай.Журнал "MySurgery.bg", Май 2014. ISSN: 1314-6785

Х. Лозанов, В.Василев.Подмяна на импланти - клиничен случай.Журнал "MySurgery.bg", Май 2014. ISSN: 1314-6785

Е-мейл Печат

Подмяна на силиконови импланти

Д-р Христо Лозанов дм, Д-р Владимир Василев дм
ВМА-МБАЛ София

Увод

При вторична мамопластика, една от основните задачи на хирурга е да ограничи белега. Поради увеличеното разстояние между ключицата и ареолата, а също така между ареолата и инфрамамарната гънка е много трудно след изваждане на стари импланти, новите да бъдат в позиция, която да представя гърдата с подходящи размери и изпъкналост.

В нашата практика се появиха доста случаи с поставени импланти, които след това се разпадат в организма, най-вероятно поради това, че са некачествени. Това още повече затруднява, защото запазването на опората, ареолата върху съществуващата тъкан е с неясни размери поради липса на аморфност в тъканите.

Материал

Проследяваме един случай на инфектирана гърда вследствие на поставен некачествен силиконов имплант, за което нямаше никакви документи и не можа да се проследи конкретна грешка. Пациентката, манифестира нейното следоперативно разочарование от неблагоприятния резултат с неестетичните й гърди, които по нейни данни са били пропорционални и атрактивни.

snimka1

Фигура №1. Контурни неравност по повърхността на гърдата, подсказващи за неизяснен процес върте в нея

 

 snimka2

Фигура № 2. Некачествени импланти извадени на части

Метод

Компютърно томографското изследване предхожда другите методи, тъй като то ни дава съотношенията на паренхима и импланта, а също така изобразява други структури, т.е. ако съществуват някакви контурни неравности – какъв е техния произход.

В нашата практика ние въведохме инструмент-измерител, който измерва интраоперативно джоба, особено в такива случаи. Поради това, че предварително не може да бъде взет точният размер на имплантите, които ще бъдат поставени, това решение ние вземхме интраоперативно с помоща на горе посочения инструмент. Подходящото преоперативно планиране и погрешното изпълнение на плана може да доведе до усложнения от различен характер. Инфекцията не стой на последно място като опция, тъй като става въпрос за разпадащ се продукт.

По време на операцията е добре да бъдат налични сайзери, чрез използването на които може да се определи интраоперативно размера на бъдещия имплант.

snimka3


Фигура №3. Компютърна томография със заснемана на външен контур на гърдата

 snimka4

фигура №4. Сайзер за интраоперативна употреба

snimka5 

Фигура №5. Щателна ревизия и окончателно взимане на размери

Резултат

Не бива да се забравя, че тази техника е подходяща при умерени и малки редукции на гръдната тъкан, които се извършват заедно с лифтинг на гърдата. Това произлиза от факта, че при вторични мамопластики е налице развита капсула около съществуващия имплант, върху която може да се работи интраоперативно. Също така, при първоначалното описание на томографията трябва да се вземе под внимание, че зърното заедно с целия комплекс, трябва да се разполага приблизително на 2 см по-високо от инфрамамарната гънка. Ако това не може да се направи, трябва да се мисли за други редукционни техники, тъй като резултата би бил незадоволителен. Съветваме по-младите специалисти да извършват такива операции в сериозно екипирани здравни заведения, тъй като понякога следоперативните усложнения не могат да бъдат копирани без комплексна оценка от специалисти.

 snimka6

Фигура №6. Краен резултат след вторична аугментация на бюста

Книгопис

  1. Sir Bruce Keogh. Poly Implant Prostheses (PIP) Breast Implants: Interim Report of the Expert Group: Department of Health 6 January 2012.
  2. Therapeutic Goods Administration. Information regarding tests that have been conducted on silicone gel filled breast implants manufactured by Poly-Implant Prothese (PIP). 2012
  3. Press release available at http://www.mhra.gov.uk/NewsCentre/Pressreleases/CON137935.
  4. Lipworth L, Tarone RE, Friis S, Ye W, Olsen JH, Nyren O, et al. Cancer among Scandivanian women with cosmetic breast implants: a pooled long-term follow up study. Int J Cancer. 2009;124(2):490-3.
  5. McLaughlin JK, Lipworth L, Fryzek JP, Ye W, Tarone RE, Nyren O. Long-Term Cancer Risk Among Swedish Women With Cosmetic Breast Implants: An Update of a Nationwide Study. Journal of the National Cancer Institute. 2006 19 April 2006;98(8):557-60.
  6. National Cancer Institute (INCA). Proposed measures to be taken for women with PIP breast implants: Experts’ opinion. 22 December 2011
  7. Kim B, Roth C, Chung KC, Young VL, van Busum K, Schnyer C, et al. Anaplastic large cell lymphoma and breast implants: a systematic review. Plast Reconstr Surg. 2011 Jun;127(6):2141-50.
  8. 15. Center for Devices and Radiological Health F. FDA Update on the Safety of Silicone Gel- Filled Breast Implants. June 2011.
  9. Brown SL, Middleton MS, Berg WA, Soo MS, Pennello G. Prevalence of Rupture of Silicone Gel Breast Implants Revealed on MR Imaging in a Population of Women in Birmingham, Alabama. American Journal of Roentgenology. 2000 October 1, 2000;175(4):1057-64.
  10. Song JW, Kim HM, Bellfi LT, Chung KC. The effect of study design biases on the diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for detecting silicone breast implant ruptures: a meta-analysis. Plast Reconstr Surg. 2011 Mar;127(3):1029-44.

Ключови думи

силикови импланти, вторична мамопластика, редукция на гърдата