Специализирано списание за хирургия и медицина: Дисертации Очни болести