Специализирано списание за хирургия и медицина: Дисертации Военна медицина