Специализирано списание за хирургия и медицина: Дисертации Анестезиология и интензивно лечение